Moj ljubimac Marmaduke
(2010, HR)
DC Liga super-ljubimaca
(2022, HR)
Vik i čarobni mač
(2019, HR)
Stardog i Turbocat
(2019, HR)
Spas iz tajlandske špilje
(2022, HR)
Moj mali poni: Ostavi svoj trag
(2022, HR)