*Goran F. hvala na kavi* *Hvala donatoru TIA* *Hvala donatoru Branimir Z.* *Hvala donatoru Tina D.* *Hvala donatoru Dušanka M. 2x* *Hvala donatoru Tomislav D.* *Hvala donatoru Davor V.* *Hvala donatoru Goran C.* *Hvala donatoru Tonči K.* *Hvala donatoru Marina Z.* *Hvala na kavi Sandra M.* *Siniša (Stjepan) G. hvala na kavi* *Đurđica K. hvala na kavi* *Hvala donatoru Ivana F.* *Hvala donatoru Lucija M. * *Hvala na kavi Amna A.* *HVALA*
Sofija Prva / Sofia the First (HR)
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 08
1 - sezona
2 - sezona
13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 21 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 08 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 21 16 26 27 28 25 16 25
3 - sezona
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 08 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 21 16 26 27 28 25 30 29